Đồng Phục Lớp K1.95

Đồng phục kỉ niệm 20 năm ngày ra trường của lớp kĩ thuật hàng không.